Section

AVG – Privacy

Zoals u misschien  heeft gehoord is per 25 mei 2018 de wet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Voor u als cliënt zal er weinig veranderen, maar wij willen u hierbij wijzen op onze Privacy Policy waarin onder andere uw rechten als cliënt staan vermeld. Onze Privacy Policy kunt u vinden op de site onder het kopje Privacy en Klachtenrecht, of door hier te klikken.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij die graag.