Basisscholen

Wij werken nauw samen met de diverse scholen in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders. Met de intern begeleiders en docenten hebben we regelmatig overleg over de kinderen die wij in behandeling hebben.
Uiteraard wordt de behandeling van uw kind(eren) alleen besproken als u daar toestemming voor geeft.

Naast deze overleggen die een paar keer per jaar plaatsvinden hebben we tussendoor ook vaak contact met de docenten om de behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op het onderwijs dat uw kind krijgt.

Heeft u vragen over deze samenwerking, stel ze dan gerust aan een van de logopedisten!