Dyslexie

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

De hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Moeilijkheden met lezen en spellen kunnen problemen geven met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie die in de eerste jaren van de basisschool naar voren komen kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist?
Logopedisten richten zich op de diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Daardoor hebben zij kennis van specifieke factoren die met dyslexie samenhangen, zoals bijvoorbeeld het herkennen van klanken.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Het kan zo zijn dat uw kind niet in het leerproces vastloopt maar wel al risicofactoren vertoont. Dyslexie is niet te voorkomen, maar de manier waarop het zich uit is wel te verkleinen door een goede en vroegtijdige behandeling.

Denkt u dat u dyslexie heeft of wilt u graag geholpen worden met dyslexie? Neem dan contact met ons op.

Downloads
Dyslexiewijzer NVLF
NVLF-dyslexiewijzer_afbeelding