Preverbale logopedie

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. De logopedist brengt de problemen in kaart en geeft adviezen aan de ouders.

Deze vorm van logopedie richt zich op problemen die voor de taalontwikkeling al voorkomen, daarom wordt dit preverbale logopedie genoemd, ook wel prelogopedie.

Downloads:
NVLF folder preverbale logopedie
Preverbale logopedie