Fonologische problemen

Naast het spraakprobleem slissen, wat vaak als gevolg van een afwijkende mondgewoonte tot stand wordt gebracht, bestaan er ook fonologische spraakproblemen. Dit houdt in dat er in de spraak een probleem is met de correcte betekenis geven aan klanken.

Bij dit soort spraakproblemen zie je vaak dat klanken vervangen worden door andere klanken waardoor de verstaanbaarheid negatief beïnvloedt wordt. Deze vervangingen hebben elk een eigen benaming. Enkele voorbeelden van deze vervangingen zijn:

  • Fronting: Klanken die normaliter achterin de mond worden uitgesproken worden vervangen door een klank voor in de mond, zo wordt bijvoorbeeld de [k] vervangen door een [t].
  • Backing: Klanken die normaliter voorin de mond worden uitgesproken worden vervangen door een klank achter in de mond
  • Gliding: Diverse klanken worden vervangen door een [j] of een [w]
  • Deletie: Klanken of lettergrepen van een woord worden weggelaten
  • Reductie: Woorden met twee medeklinkers achter elkaar worden verkort. Voorbeeld: /kast/ wordt /kas/

 

Wat doet de logopedist?
De logopedist onderzoekt wat er precies gebeurt in de spraak van het kind. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een behandeling opgestart gericht op het specifieke probleem.