Nasaliteitsstoornis

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.
Tijdens het spreken worden de meeste klanken door de mond gevormd, er ontsnapt geen lucht door de neus. Bij de klanken [n], [m] en [ng] worden de klanken wel via de neus gemaakt.

Er zijn drie soorten nasaliteitsstoornissen. Allereerst open nasaliteit: tijdens het spreken ontsnapt teveel lucht via de neus bij klanken die door de mond gevormd worden. Daarnaast is er ook gesloten nasaliteit, waarbij de spraak klinkt alsof de neus verstopt zit. De derde soort is een gemengde nasaliteit, waarbij zowel sprake is van open als van gesloten nasaliteit.

 
Wat doet de logopedist?
De logopedist onderzoekt de ernst en vorm van de nasaliteitsstoornis en de invloed daarvan op de verstaanbaarheid. Tijdens de behandeling wordt op een systematische manier het spraakgedrag veranderd. Het resultaat van de logopedische behandeling is afhankelijk van de oorzaak van het probleem.