Stembandverlamming

Stembandverlamming

De stembanden, ofwel stemplooien, bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer je de stemplooien tegen elkaar brengt en er uitademingslucht langsblaast, gaan ze trillen.

Zo ontstaat er stemgeluid. Bij stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord. Dit veroorzaakt problemen bij de stemgeving, bij het ademen en/of het spreken.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de stemkwaliteit en het stemgebruik.

De logopedische therapie richt zich op het zo goed mogelijk leren gebruiken van de stem en begeleidt bij het weer gaan belasten van de stem in de werk en/of leefsituatie.