Stotteren

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst.

Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning.

Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

 

Wat doet de logopedist?
De logopedist zal een onderzoek doen naar het stotteren. Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

Bij kinderen kan de begeleiding bestaan uit advisering en begeleiding van de omgeving, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind.

Het kind kan ook zelf behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.