Taal

Taalproblemen kunnen op verschillende manieren en op alle leeftijden tot uiting komen.
Zo kan een jong kind achterlopen in de taalontwikkeling vergeleken met leeftijdsgenootjes, kan een kind of jongere een taalontwikkelingsstoornis hebben, en kan een volwassene als gevolg van hersenletsel afasie hebben. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een taalprobleem gecombineerd met meertaligheid, waarbij het probleem in één of beide talen voor kan komen.

  • Vertraagde ontwikkeling
  • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Afasie