Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening aan de hersenen. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen, maar ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een afasie als gevolg.

Door de afasie ontstaan er problemen met het spreken, lezen en/of schrijven. De ernst en grootte van de afasie zijn afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en iemands algehele gezondheid.

Afasie heeft verschillende uitingsvormen. Sommige mensen met afasie kunnen taal goed begrijpen en hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsvorming. Weer anderen hebben moeite met het vloeiend kunnen spreken en begrijpen van taal. Het kan voorkomen dat iemand met afasie iets anders zegt dan hij bedoelt, of veel zegt wat voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen is.

De problemen kunnen ook naar voren komen in het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van ondertiteling op de tv is dan moeilijk. Daarnaast kan het noteren van boodschappen bij het telefoneren ook problemen opleveren.

&nbp;

Wat doet de logopedist?
Het herstel van de taal-en spraakproblemen vindt vooral plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is vaak en veel logopedie erg belangrijk.

De logopedist onderzoekt alle taalgebieden, het lezen en schrijven en de communicatie met de omgeving (familie, vrienden). De behandeling kan bestaan uit oefeningen, advisering van de omgeving, of het zoeken naar een communicatiehulpmiddel.