Verbale dyspraxie

Verbale (ontwikkelings)dyspraxie

Soms komt het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd.

Verbale dyspraxie is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Er zijn problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de spraak en de mondmotoriek van het kind en observeert het eten en drinken. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn.

De therapie kan al op zeer jonge leeftijd (twee á drie jaar) starten.