Vertraagde spraak- of taalontwikkeling

De spraak-taalontwikkeling noem je vertraagd wanneer een (jong) kind op spraak- of taalgebied duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes.

Problemen bij een vertraagde spraakontwikkeling uiten zich in het (nog) niet zeggen van bepaalde klanken terwijl dat gezien de leeftijd en verdere ontwikkeling eigenlijk wel zou moeten.
Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Kinderen hebben een kleine woordenschat, vinden het dan moeilijk om taal te begrijpen of goede grammaticale zinnen te vormen of hebben moeite met het vinden van woorden.

Daarnaast kunnen kinderen het lastig vinden om buiten het ‘hier-en-nu’ te vertellen en kan het begrijpen van teksten lastig zijn. Kinderen kunnen ook problemen hebben bij het rekening houden met het gebruiken van de taal in communicatie. Ze vinden het dan moeilijk om rekening te houden met de gesprekspartners en hebben moeite met bijvoorbeeld beurtgedrag, oogcontact en luisteren

&nmp;
Wat doet de logopedist?
De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Daarbij worden onder andere gestandaardiseerde testen gebruikt.
Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

De logopedische behandeling bestaat uit advisering en behandeling. Er kunnen adviezen gegeven worden aan de ouders hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Daarnaast wordt in de behandeling gewerkt met het kind en worden oefeningen gedaan en wordt besproken hoe die ook thuis gedaan kunnen worden.