Privacy en Klachtenrecht

Privacy:
Hier vindt u onze Privacy Policy. Voor meer vragen kunt u terecht bij uw behandelend logopedist of mailen naar [email protected] en bellen naar 0181-893388.


Klachten:
Wij streven ernaar om de logopedische zorg zo goed mogelijk te laten zijn, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw logopedist of een andere klacht heeft. U kunt dit melden aan uw logopedist of de praktijkeigenaar. Uw klacht zal dan worden behandeld volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging voor logopedisten.

Komt u er samen met de logopedist of de praktijkhouder niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

In de praktijkruimte kunt u informatie over het klachtrecht inzien en meenemen, u kunt het ook hier downloaden.